Потребителите потвърждават положителните ефекти на Аспирин® Комплекс

Широкообхватно проучване попита потребителите колко ефективен и добре поносим е Аспирин® Комплекс в ежедневни условия и проследи нивото на удовлетворение от продукта. 273 аптеки от цяла Германия участваха в проучването. Закупилите Аспирин® Комплекс получиха въпросник, който попълниха и върнаха анонимно на независим институт. Общо повече от 1,000 въпросника, които подлежат на оценяване, бяха събрани.

Всички участници заявиха, че страдат от настинка с хрема, запушен нос, главоболие, възпалено гърло и болки в крайниците. Участниците заявиха, че симптомите им значително са нарушили общото им благосъстояние и са ограничили всекидневните им дейности. Научни проучвания вече са доказали бързото и надеждно намаляване на типичните за настинка симптоми като хрема, главоболие, възпалено гърло и болки във врата и крайниците, след прием на Аспирин® Комплекс. Настоящото клинично наблюдение потвърди тези резултати.

Участниците достигнаха съответно до положително заключение като 90% от тях оцениха ефикасността с много добра или добра. 92% от потребителите оценяват поносимостта си към Аспирин® Комплекс като много добра и добра. Пациентите оценяват ефекта от Аспирин® Комплекс като бързо настъпващ. Хремата и болките значително са се подобрили в рамките на 30 минути. Симптомите на настинка са продължили да намаляват в течение на периода на наблюдение от 2 часа според потребителите.

Специален въпросник за удовлетвореността на пациентите

Настоящото проучване е фокусирано основно върху критерия за удовлетвореност на пациента. За тази цел във въпросника са интегрирани няколко специфични, изпробвани и тествани въпроси. Те са свързани с областите на ефикасност, нежелани реакции, съгласуваност с потребителя и цялостна удовлетвореност.

Анализирането на отделните области позволи изготвянето на подробен отчет за удовлетвореността на потребителите от Аспирин® Комплекс: 90% са удовлетворени от облекчението на техните симптоми от лекарството. Цялостното удовлетворение от Аспирин® Комплекс е особено високо - 94%.