Контакти

Ако желаете да докладвате страничен ефект или оплакване от качеството на продукта, моля свържете се с Байер на
+359 2 424 72 80 или по имейл на drugsafety.bulgaria@bayer.com. Алтернативно, може да се свържете или с Вашия здравен професионалист или местния здравен орган.

Байер България ЕООД
ул. Резбарска 5 
1510, София 
България 
Тел: +359 2 424 72 80

E-mail: ch.bulgaria@bayer.com

Известие за поверителност

Байер България ЕООД (Байер) е поел ангажимент да защитава неприкосновеността на личния живот и поверителността и сигурността на личната информация, която ни предоставяте. Информацията, която предоставяте на Байер чрез тази форма, ще се използва от Байер за целите на обработване на Вашето запитване и комуникацията с Вас във връзка с този въпрос в съответствие с нашата Декларация за поверителност.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.