ГРИПЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ МНОГО ТЕЖКО СЪСТОЯНИЕ

Счита се, че епидемиите на инфлуенца (грип) всяка година са причина за приблизително три до пет милиона случая на тежко заболяване в глобален мащаб. 1


То може да се превърне в животозастрашаващо състояние, особено при хора в старческа възраст, новородени и хора с вече компрометирана имунна система.


Грипните вируси са по-опасни от причинителите на простудните заболявания, с внезапно, интензивно начало и много по-голяма продължителност на симптомите.

1 Eccles R. Mechnisms of symptoms of commpon cold and flu. In Common Cold. 2009 Birkhäuser Verlag Basel/Switzerland. Editors R. Eccles, O. Weber. Pages 23-45
Нагоре